koszyk
Twój koszyk
Start Regulamin

Regulamin

I. Definicje

Sprzedawca– Firma FLOWNET RAFAŁ NAPIERAŁA z siedzibą w Poznaniu 60-211 przy ulicy Klaudyny Potockiej 21/4 wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod numerem NIP 7792480691, REGON 369345204.
Sklep– należący do sprzedawcy serwis internetowy prowadzony pod adresem www.konopnyweb.pl .
Klient– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
Konsument– osoba fizyczna, która zawiera ze sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin– niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez sprzedawcę.
Produkt– rzecz ruchoma dostępna w Sklepie będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży– zawarta między sprzedawcą a klientem umowa sprzedaży produktu za pośrednictwem sklepu.
Koszyk– miejsce, w którym widoczne są wybrane w procesie zakupu produkty przez klienta.
Zamówienie– oświadczenie woli klienta złożone za pośrednictwem sklepu określające: rodzaj i ilość produktów, sposób dostawy, rodzaj płatności, dane klienta- zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży

II. Informacje ogólne

  1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży produktów wolnych od wad.
  2. Aby przeglądać asortyment sklepu nie jest wymagane zakładanie konta.
  3. Aby złożyć zamówienie w sklepie niezbędne jest podanie danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.
  4. Ceny podane w sklepie są cenami brutto w polskiej walucie. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które określone są w cenniku dostaw.
  5. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez klienta składa się cena za produkt i cena za dostawę, o których klient jest informowany na stronie sklepu w procesie zakupu towaru.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług sklepu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie klient akceptuje treść niniejszego regulaminu.
2. Aby złożyć zamówienie należy skorzystać z opcji zamówienia bez rejestracji, wybrać produkt i kliknąć przycisk ”dodaj do koszyka”.
Kolejnym krokiem jest wybór jednej z podanych opcji dostawy i kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Następnie należy opłacić zamówienie.
3. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożenia zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail.
4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
5. Zawarcie umowy z klientem następuje w chwili złożenia zamówienia.
6. Dostępnymi środkami porozumiewania się klienta ze sklepem są:
– telefon +48 505 444 194
– e-mail kontakt@konopnyweb.pl

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Klient ma możliwość wyboru sposobu dostawy na terenie Polski spośród poniżej wymienionych:
-paczkomaty Inpost 0-25 kg
przedpłata- 12,00 zł
2. Przy zamówieniach powyżej 200 zł koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
3. Wysyłka zamówienia płatnego przelewem realizowana jest w momencie zaksięgowania wpłaty klienta na koncie sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

V. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny.
2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez kupującego oświadczenia przed upływem tego terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@konopnyweb.pl
3. Klient w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia do zwrotu towaru na adres:
FLOWNET RAFAŁ NAPIERAŁA
ul. Klaudyny Potockiej 21/4
60-211 Poznań
4. Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
5. Sprzedawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania towaru od klienta z przyczyn odstąpienia od umowy do zwrotu poniesionych przez niego kosztów zakupu z wyjątkiem kosztu transportu. Zwrot ten możliwy jest tylko w przypadku stwierdzenia otrzymania towaru w stanie takim samym jak został wysłany do klienta.

VI. Reklamacja

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia kupującemu towaru wolnego od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedawcy towaru klient ma prawo do reklamacji.
3. Reklamację należy zgłosić drogą mailową na adres: kontakt@konopnyweb.pl
4. W reklamacji powinien się znaleźć opis i zdjęcia wady, okoliczności i czas jej wystąpienia, dane klienta składającego reklamację oraz żądania klienta w związku z wadą towaru.
5. Sprzedawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania pisma. Jeśli nie zrobi tego w tym terminie należy uznać, że żądanie klienta zostało uznane za uzasadnione.
6. Towar zwracany w procesie reklamacyjnym należy odesłać na adres:
FLOWNET RAFAŁ NAPIERAŁA
ul. Klaudyny Potockiej 21/4
60-211 Poznań

VII. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną